VGS

bali

I Norge så kan du ta opp fag ved å melde deg opp som privatist og ta eksamen i ditt fylke. Du trenger i midlertid ikke å være i Norge for å forberede deg til eksamen. Du kan være VGS student sammen med andre studenter ved folkehøyskolen på Bali

Programavgift

Programavgiften for å bli Gateway- student er kr. 39 000. Dette inkluderer undervisning i de 6 fagene som trengs hvis du har to år yrkesfag, men mangler fagbrev og studiekompetanse.  Hvis du trenger andre fag anbefaler vi at du melder deg opp som nettstudent ved en av de godkjente skolene i Norge, for eksempel Bjørknes eller Akademiet og at du følger deres nettundervisning fra Bali.

De fagene vi tilbyr undervisning i er:

  • Norsk

  • Historie

  • Naturfag

  • Matematikk

  • Kroppsøving

  • Sosiologi og sosialantropologi

  • Samfunnsfag

Studiestart for høstsemestret er 13. august, og ca. 1. februar for vårsemestret