vann- og strandsport instruktør

BALI

På dette programmet må du være forberedt på å stå tidlig opp om morgningen. Det er da bølgene er best og solen mest behagelig i forhold til å utfolde seg på stranden.

Linjens oppbygging

Programmet består av tre deler engelsk, aktivitets- og treningslære. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart 13. august og ca. 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår på hotellet vårt ved stranden i Canggu og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad. Gode engelsk-kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ha totalt ca. 80 timer med aktivitets- og treningslære. Surfeundervisningen foregår i samarbeid med surfeaktademiet til Rip Curl.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $1000, ca kr 8 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 70 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. I så fall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 15 000.

 
Hvem passer studiet for?

Er du glad i fysisk aktivitet, så er dette programmet for deg.

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.