så mye koster det

Et folkehøyskoleopphold i utlandet er en investering i egenutvikling. Det vil gi deg impulser, ideer og åpne dører for videre utdanning og karriere.

Gateway er ikke en norsk folkehøyskole i tradisjonell forstand. Vi har ingen selvstendig godkjenning fra Lånekassen for stipend og lån.

 

For å få stipend og lån fra Lånekassen må du melde deg opp til eksamen ved en godkjent skole i Norge eller ved ett av våre partner universiteter i utlandet avhengig av hvilket program du velger.  Denne prosessen hjelper vi til med i forkant av studiestart.

Budsjett: Steder og Linjer

Lånekassestøtte forutsetter at du melder deg opp til eksamen ved godkjent skole i Norge eller ved et partneruniversitet i utlandet. Nærmere informasjon om denne prosessen får du etter at du har valgt program og blitt tatt opp som student.