kropp og helse

BALI

Har du lyst til å trene, komme i form og lære om helse og ernæring? Alt som skal til for å bidra til en sunnere hverdag. Da er dette programmet for deg.

Linjens oppbygging

Programmet består av to deler engelsk og aktivitets- og treningslære. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart 13. august og ca. 1. februar.

 

Engelskundervisningen foregår på hotellet vårt ved stranden i Canggu og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad. Gode engelsk-kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ha totalt ca. 80 timer med aktivitets- og treningslære. Vi vil bruke mye tid både på helsestudio og lære om ulike former for utendørs egentrening. Ernæring og hva vi spiser er en viktig del av hva som skal til for å ha effektiv trening og å føle seg bra. Vi prøver også ut lokale matvarer for å ta med oss kunnskap om det asiatiske kjøkkenet og noen av ingridiensene som har helsebringende effekter.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $1000, ca kr 8 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 70 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 15 000.

 
Hvem passer studiet for?

Er du opptatt av kosthold, helse og fysisk aktivitet, da er dette programmet for deg.

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis programmet på Bali gir mersmak er det muligheter for videre studier. Vi vil gi deg informasjon om skoler hvor du kan fortsette studier innenfor ernæring, helse og idrett. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway - Folkehøyskolen på Bali som du kan vise framtidige arbeidsgivere.