it og engelsk

 New York

Engelsk er programmeringsspråk nummer en. Kan du engelsk så er språk som Java, Phython og Ajax eksempler på andre språk du kan lære deg for å bli en av vinnerene på arbeidsmarkedet. Prøv IT linjen vår og test ut om en karriere som programmerer kan være noe for deg?

Linjens oppbygging

Programmet består av engelskundervisning og ulike emner innenfor IT. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved Manhattan Language på Broadway og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Baruch College og KCC Kingsborough Community College. Begge institusjonene er en del av City University of New York, ett av verdens største universiteter med over 500 000 studenter. 

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

BUILD YOUR OWN WEBSITE IN HTML   
This hands-on course will cover creating web pages, organizing content with tables, planning a site structure with a site map, linking web pages, implementing navigation, publishing content to the web, and web hosting. Learn how to quickly and easily create a website even if you don't have prior programming experience!

JAVA FOR NEW PROGRAMMERS   
Learn the basic constructs of object-oriented programming in the Java language. Define an object complete with methods and variables, and then compile and run the code you have written. This course will also introduce typing, flow control, and exception handling, as well as providing an overview of how you can define groups of objects to accomplish any programming task.

PYTHON   
Engage in a hands-on Python programming course where students will develop scripts that manipulate data, assist with system administration, web service applications and identify and manage problems and effectively producing updates.

I tillegg til undervisning så er selvfølgelig besøk til små og store IT selskaper bedriftsbesøk, deltagelse på de mange meet-ups for programmerer og andre spennende aktiviteter ved siden av studiet slik at du får mest mulig smak av Silicon Alley mens du er i New York.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

 
Hvem passer studiet for?

Er du interessert i IT og programmering og har lyst til å skaffe deg en karriere innenfor dette området? Isåfall vil dette studiet gi deg en introduksjon og smak av hva det kan innebære og jobbe innenfor denne sektoren. Jobbmulighetene for folk med utdanning og erfaring innenfor IT er stor og det kan være godt betalt.

 

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis finans i  New York gir med smak kan vi hjelpe deg til å søke opptak til Baruch eller andre skoler som tilbyr studier innenfor finans i New York, evt. kan du også vurdere andre skoler i USA eller Norge. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway - Folkehøyskolen i New York som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge.