finans og engelsk

 New York

Er du nyskjerrig på om en en utdanning innenfor økonomi, finans og ledelse kan være noe for deg? Gateway gir muligheten til å reise og oppleve fantastiske New York samtidig som du blir bedre i engelsk og lærer om finans og investeringer i verdens finanshovedstad.

Linjens oppbygging

Programmet består av engelsk og ulike emner i Finans. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved Manhattan Language på Broadway og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Baruch College og KCC Kingsborough Community College. Begge institusjonene er en del av City University of New York, ett av verdens største universiteter med over 500 000 studenter. 

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

ENTREPRENEURIAL/VENTURE FINANCE   
Explore the world of start-ups with this course which addresses financing new companies. Topics to be covered include forecasting, planning and control, valuation models and market standards and practices. Strategies for successful negotiations will be discussed.

INVESTMENT BANKING   
With this course, you will be introduced to the world, processes, and mindset of investment banking. Topics will include the securities framework and regulations, company and situation analysis, due diligence, the sequence and practicalities of handling transactions from start to completion, and discussion of specific product approaches to client situations. Guest speakers from the banking industry will participate to help bring the subject to life.

PRINCIPLES OF FINANCE   
Take your knowledge to the next level through careful study of the basics, including security pricing, valuation of annuities, measurement of risk and return, and capital budgeting. With this course, you will gain a thorough understanding which will carry you through subsequent courses in this intriguing field.

I tillegg til undervisning, så er selvfølgelig bedrifts besøk på Wall Street og investerings hus spennende aktiviteter ved siden av studiet, slik at du får mest mulig smak av finansverden mens du er i New York.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

 
Hvem passer studiet for?

Er du interessert i økonomi og finans og har lyst til å skaffe deg en karriere innenfor bank og finans? Isåfall vil dette studiet gi deg en introduksjon og smak av hva det kan innebære og jobbe innenfor denne sektoren. Jobbmulighetene for folk med utdanning og erfaring innenfor finans er stor og det kan være godt betalt.

 

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis finans i  New York gir med smak kan vi hjelpe deg til å søke opptak til Baruch eller andre skoler som tilbyr studier innenfor finans i New York, evt. kan du også vurdere andre skoler i USA eller Norge. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway - Folkehøyskolen i New York som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge.