film og scenekunst

 Los angeles

Drømmer du om å bli en stjerne i Hollywood. Det er mulig men det er ingen enkel vei til en karriere der. Med dette programmet blir du bedre i engelsk og får en smakebit av hva det innebærer å utdanne seg til skuespiller.

Linjens oppbygging

Programmet består av engelskundervisning og ulike emner innenfor film og scenekunst. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved ELS og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad hvis du ønsker det. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Santa Monica College og Michell Danner Acting School.

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

BREAKING INTO HOLLYWOOD

Prepares students with the tools required to break through in Hollywood. It can take years for an actor to learn the ins and outs, and the do’s and don’ts of the industry. An Interactive Workshop That Answers Your Questions

  • How to get a headshot and show reel that stands out

  • How to create a resume that gets you called in

  • How to find agents, managers, lawyers, and publicists

  • How casting works

  
Commercials, Improv, Acting and Filming

In a high-energy course that has it all, learn what you need to know about the TV commercial process. We’ll cover how to read copy and cue cards, how to get an agent, what kind of pictures you need, and how to build your resume. We’ll also develop your abilities at improv—a skill that’s become critically important in today’s auditions—and review the acting basics that can be used in all areas of the Industry. At our final class, we’ll FILM on camera, review footage, and critique.

Vocal Yoga

Explore the leading technique in voice work for actors today! Fitzmaurice Voicework uses modified yoga postures to unblock the breath and open the voice. Learn a series of exercises that promote vocal freedom, resonance, and power, and that can help you uncover deep layers of tension that might be hindering your voice and creative expression. These techniques can be used as a highly effective vocal/physical warm-up to incorporate into any training routine you use. Bring to class a yoga mat and small pillow.

An Introduction to Voiceovers

Empowering course that covers the different types of voiceovers and the tools you need to find success. You will be coached and later receive a professional voiceover evaluation. By the end of the course, you will have the knowledge necessary to help you decide if the voiceover is something you would like to pursue. 

I tillegg til undervisning så er selvfølgelig besøk til filmstudios og en tur til Beverly Hills for å se hvor de store stjernene bor en naturlig del av programmet, slik at du får mest mulig smak av Hollywood mens du er i LA.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

 
Hvem passer studiet for?

Alle som er interessert i scene- og skuespillerkunst og har lyst på en smakebit av Hollywood for kanskje å fortsette studier og karriere der eller annet sted.

 

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis filmindustrien i  Los Angeles gir medsmak kan vi hjelpe deg til å søke opptak til Santa Monica College, eller andre skoler som tilbyr studier innenfor film og scenekunst i California, evt. kand du også vurdere andre skoler i USA eller Norge. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway i Los Angeles som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge.