Exphil og Exfac med Fransk

Paris

Har du planer om å ta en universitetsutdannelse, men drømmer om et opphold i Paris før du starter? Med dette studiet får du muligheten til å reise, oppleve og lære fransk samtidig som du får et forsprang om du skal fortsette å studere – Exphil og Exfac er nemlig obligatoriske emner på norske universiteter. Og er du usikker på hva eller hvor du skal studere videre, er det uansett bra å ha disse emnene i ryggsekken. Exphil og Exfac gjør deg bedre rustet til å tenke og skrive kritisk, og til å reflektere over de etiske problemstillingene du møter på, både i studiesammenheng og i hverdagen. I tillegg kommer et franskkurs hvor vi lærer mer om både landets språk og kultur slik at du lærer mest mulig under oppholdet.

Pris og studiefinansiering

Et semester med fordypning i Exphil og Exfac ved folkehøyskolen i Paris koster kr. 39 000. For å få dekket alle kostnader som kommer i tillegg til reise, bo og opphold, bør du regne omkring kr. 85 000 totalt. Som student oppmeldt til eksamen ved et norsk universitet eller høyskole, kan du motta basisstøtte fra Lånekassen på ca. 58 000 kr. Du bør altså beregne å spare fra kr. 25 000 på egenhånd. 

 
Studiets oppbygging

Studiet består av emnene Exphil (Examen philosophicum) og Exfac (Examen facultatum). Gitt at Exphil og Exfac er 10 studiepoeng hver kommer det et tilleggsemne per semester på 10 studiepoeng. Hvilket tilleggsemne det blir varierer fra semester til semester, men det går som regel på filosofi, språk, frivillig arbeid eller historie.

 

Vi arrangerer ukentlige samlinger i hvert emne med en fagperson, hvor vi legger vekt på diskusjon av fagstoffet og bistand med å forstå og løse oppgaver som skal leveres på nett. I fransk kan du komme som nybegynner eller viderekommen, vi har ulike nivå.

 

Når semesteret er over, har du all kunnskapen du trenger for å gå rett opp til eksamen. Du melder deg selv opp til å avlegge eksamen på nett, og vi hjelper deg om hvordan du skal gå frem. Du kan lese mer detaljert om hvordan studiet er bygget opp her.

Hvem passer linjen for?

Den typiske studenten på Exphil og Exfac planlegger som regel å studere ved et norsk universitet senere. Ved å ta førstesemesteret i Paris, blir du ferdig med den norske bachelorgraden på normert tid, samtidig som du får en unik mulighet til å bo ett semester i Paris som flere år på rad had blitt kåret til verdens beste studieby.

 

Opptakskrav

Eneste kravet til å følge studiet er at du har generell studiekompetanse innen oppstart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni. ​ Mer detaljert informasjon om studiestart - og slutt blir kommunisert til oppmeldte studenter.

Pengene tilbake ved stryk

Vi har så god erfaring med våre program at vi gir alle våre studenter følgende garanti: stryker du til eksamen får du refundert et beløp tilsvarende stipendandelen fra Lånekassen. Eneste forutsetning er at du ikke har mer enn 10% fravær fra våre samlinger.

 
Hva skjer etter studiet?

Når du har bestått eksamen, får du et karakterbevis som viser at du har gjennomført emnene. Hvis du fortsetter med en bachelorgrad, kan du søke om å få emnene godkjent som en del av graden. Du kan fortsatt søke på førstegangsvitnemål selv om du får innpass for emnene. Slik bruker du akkurat like lang tid på bachelorgraden din, men får et opphold i utlandet på kjøpet!