Exphil og Exfac i

cape town

Har du planer om å ta en universitetsutdannelse i Norge, men drømmer om et opphold på et spennende sted i utlandet før du starter? Med dette studiet får du muligheten til å reise og oppleve fantastiske Sør-Afrika samtidig som du får et forsprang om du skal fortsette å studere – Exphil og Exfac er nemlig obligatoriske emner på norske universiteter.

Pris og studiefinansiering

Programavgiften er på kr. 15 000. Semesteravgift til UiT på kr. 500 kommer i tillegg.  I tillegg kommer programavgiften til Gateway på kr 24 000, samt kostnader til reise, bo og opphold i Cape Town. Totalt bør du regne omkring kr 80 000. Som student oppmeldt til eksamen ved et norsk universitet eller høyskole, kan du motta basisstøtte fra Lånekassen på ca. 52 000 kr. Det blir ikke gitt skolepengestøtte da Gateways program ikke er obligatorisk for å melde seg opp til eksamen.

 
Studiets oppbygging

Studiet består av emnene Exphil (Examen philosophicum) og Exfac (Examen facultatum). Gitt at Exphil og Exfac er 10 studiepoeng hver kommer det et tilleggsemne per semester på 10 studiepoeng. Hvilket tilleggsemne det blir varierer fra semester til semester, men det går som regel på filosofi, språk, frivillig arbeid eller historie.

 

All formell undervisning og kontakt med lærerne fra UiT foregår via nettet. Men i tillegg til den undervisningen du får over nett så arrangerer Gateway ukentlige samlinger i hvert emne med en faglærer, hvor vi legger vekt på diskusjon av fagstoffet og bistand med å forstå og løse oppgaver som skal leveres på nett.

 

Når semesteret er over, har du all kunnskapen du trenger for å gå rett opp til eksamen. Du melder deg selv opp til å avlegge eksamen på nett, og vi hjelper deg om hvordan du skal gå frem. Du kan lese mer detaljert om hvordan studiet er bygget opp her.

Hvem passer studiet for?

Den typiske studenten på Exphil og Exfac planlegger som regel å studere ved et norsk universitet senere. Ved å ta førstesemesteret i Cape Town, blir du ferdig med den norske bachelorgraden på normert tid, samtidig som du får en unik mulighet til å bo ett semester i Cape Town

 

Å ha et opphold i Sør- Afrika på CVen ser bra ut for framtidige arbeidsgivere, særlig hvis du retter deg inn mot en internasjonal karriere. Et valg som kombinerer fornuft og følelser, med andre ord.  

 

Opptakskrav

Eneste kravet til å følge studiet er at du har generell studiekompetanse innen oppstart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni. ​ Mer detaljert informasjon om studiestart - og slutt blir kommunisert til oppmeldte studenter.

Pengene tilbake ved stryk

Vi har så god erfaring med våre program at vi gir alle våre studenter følgende garanti: stryker du til eksamen får du refundert et beløp tilsvarende stipendandelen fra Lånekassen. Eneste forutsetning er at du ikke har mer enn 10% fravær fra våre samlinger.

 
Hva skjer etter studiet?

Når du har bestått eksamen, får du et karakterbevis som viser at du har gjennomført emnene. Hvis du fortsetter med en bachelorgrad, kan du søke om å få emnene godkjent som en del av graden. Du kan fortsatt søke på førstegangsvitnemål selv om du får innpass for emnene. Slik bruker du akkurat like lang tid på bachelorgraden din, men får et opphold i utlandet på kjøpet!