entreprenør og engelsk

 New York

Skal du ut i verden med ideen din må du kunne engelsk. USA er verdens største marked. En tidligere student lanserte sin egen bedrift med å selge vafler. Om du har en app ide eller det er andre ting, dette programmet gjør deg bedre i engelsk og du får en smakebit på hvordan det er å være entreprenør i New York og USA. 

Linjens oppbygging

Programmet består av engelskundervisning og ulike emner relatert til entreprenørskap. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved Manhattan Language på Broadway og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Baruch College og KCC Kingsborough Community College. Begge institusjonene er en del av City University of New York, ett av verdens største universiteter med over 500 000 studenter. 

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

NEW PRODUCT DEVELOPMENT   
New Product Development is the complete process of bringing a new product or service to market. It involves idea generation and evaluation, business analysis, product design, test marketing and commercialization. Topics covered include The New Products Process, Opportunity Identification and Selection, Preparation and Alternatives, Problem-Based Ideation, The Concept Evaluation System, Concept Testing, Sales Forecasting & Financial Analysis, Development, Design, Development Team Management, Product Use Testing Launch Planning, Market Testing, and Launch Management.

STRATEGIC PLANNING   
Strategic planning is both an art and a skill. Students in this course will learn how to break down a business plan, identify its weak points and realign its components to create a stronger successful plan. The secondary goal of a strategic plan is to bolster support, in which students will learn the art of selling the plan.

SOCIAL MEDIA MARKETING   
Learn the latest interactive promotional strategies and tactics. Social Media Marketing utilizes the various tools and techniques for building your brand image, retaining customers, and marketing your offerings online through social networking sites. Topics covered include an understanding of social networking, how to connect with and utilize the various social media (such as blogs, Twitter, MySpace, Facebook, YouTube, LinkedIn), building a Social Media Marketing Plan, and measuring the success of your efforts.

I tillegg til undervisning så er selvfølgelig besøk til start-ups a must. New York har utrolig mange av dem! Vi har også gjesteforelesere som forteller om investorer og hva de er opptatt av før de investerer i nye ideer og selskaper.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

 
Hvem passer studiet for?

Dette programmet passer for deg som allerede har en ide, eller som ønsker å være klar når du får en. Mange ting kreves for å lykkes som entreprenør. Denne linjen gir deg en smakebit på hva som kreves og kan inspirerer deg til videre studier og jobb med din ide. Og lykkes du så sier man "The sky is the limit"!

 

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis du har lyst til å fortsette med studier eller å jobbe med ideen din, så finnes det ulike muligheter og vi vil belyse noen av dem i løpet av programmet og vi kan også hjelpe deg i riktig retning.  Du vil også få et deltager bevis fra Gateway - Folkehøyskolen i New York som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge eller søke finansiering av din ide.