DANS OG Fitness

 Los angeles

Med 200 soldager i året og en befolkning som er veldig opptatt av å spise sunt og se bra ut, så er dette stedet over alle steder hvis du har lyst til å trene og komme i form. Med dette programmet har du anledning til å lære mer om trening, samtidig som du har det gøy, kommer i bedre form og blir bedre i engelsk.

Linjens oppbygging

Programmet består av engelskundervisning og ulike emner innenfor trening, dans og helse. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved ELS og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad hvis du ønsker det. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Santa Monica College.

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

TOTAL BODY WORKOUT

Wishing you had a toned and sculpted body? This is the right class for you! All major muscle groups will be addressed in a workout that starts with a fun low-impact warm-up, followed by a sculpt session using hand weights, resistance tubing, medicine balls, and Thera bands. Comprehensive stretching of the upper and lower body for a strong, long, lean, and toned physique are included, along with special balance and posture exercises.

MAT PILATES

Learn the techniques of Pilates, a system of controlled exercises that engage the mind and condition the total body. Find out how to activate the "powerhouse" muscles and conscious breathing to strengthen, lengthen, and tone the abdomen, pelvic cavity, lower back, glutes, hips, and thighs. Learn how to use concentrated movements of your arms and legs to create long, lean muscles and improve your body's alignment, enhance your balance, and increase muscular control. Therapeutically based, Pilates is ideal for rehabilitating selected injuries. Bring to class a yoga or Pilates mat. A theraband and a soft ball will also be required (instructor will provide information).

MODERN DANCE

Come and dance! Learn about body awareness, movement in space, and modern dance terminology through center work, across-the-floor combinations, short studies, and more! We’ll focus on technique, placement, and creative experiences--along with correct body alignment--and include stretching exercises that enhance strength, limberness, and flexibility.

CARDIO SALSA

Want to take Zumba to the next level? Here's a dynamic, energetic Latin dance workout that incorporates authentic Salsa, Cha-Cha, Merengue, Ballroom, Bachatta, Rhumba, Argentine Tango, and Ballet for the cool down. Learn how to move like a pro to the infectious rhythms of the latest music releases, and shed the calories while having fun. No partner required, and no dance experience necessary! Caution: This class is highly addictive. We have a large group of "Salsaholics"!

I tillegg til undervisning så er det trening som gjelder. Vi organiserer og oppfordrer til både egentrening og gruppetrening på stranden og i studio.

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

 
Hvem passer studiet for?

Alle som er interessert i å uttrykke seg og dele informasjon og opplevelser med andre og som har lyst til å se om det å ha en blogg kan være noe å livnære seg på.

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis trening, dans og helse i  Los Angeles gir medsmak kan vi hjelpe deg til å søke opptak til Santa Monica College, eller andre skoler som tilbyr studier innenfor trening, dans og helse i California, evt. kand du også vurdere andre skoler i USA eller Norge. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway i Los Angeles som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge.