BIPAS

"The most international study abroad program in Bali"

BIPAS er et internasjonalt, tverrfaglig studie som undervises på engelsk på Udayana University. Studiet dekker emner som spenner fra indonesisk språk og kultur, til internasjonal virksomhet, markedsføring, entreprenørskap, turisme, juss og miljøledelse. 

Det tverrfaglige programmet vil oppfordre deg til å tenke på en mer global og fleksibel måte. Du vil forbedre din kreative tenkning og dine problemløsende ferdigheter, som vil være nyttig for din fremtidige karriere. 

STUDIEPOENG

Studiet gir 36 ECTS, tilsvarende 30 norske studiepoeng. De kan du senere søke om å få godkjent i din bachelorgrad om du ønsker. 

OPPTAKSKRAV

Studiet er på bachelornivå og krever generell studiekompetanse. 

OPPSTARTSDATO

Studiet går på både vårsemester og høstsemester. 

Høstsemesteret varer fra 28.august - 20.desember

Vårsemesteret varer 23.januar - 18.mai

PRISER

SØKNADSFRIST