Global citizen

Hva er Global Citizen-programmet?

Fellesskapet er det viktigste studentene møter når de drar ut i verden sammen med Gateway. Kjernen i det vi gjør sammen er Global Citizen-programmet. For oss er det viktig at alle deltar i fellesprogrammet som tilbys på tvers av de ulike linjene hvert enkelt velger.

Global Citizen-programmet kommer i tillegg til hjelpen vi gir med å få meldt deg opp til riktig studie, studieveiledning og annen assistanse i forhold til bolig, reise og opphold. I dette programmet har vi samlet den felles opplevelsen som alle Gateway-studenter sitter igjen med. Programmet strekker seg over hele semesteret, og kommer i tillegg til linjen du velger. Ukentlig gjennom hele semesteret legger vi opp til enten samlinger eller utflukter hvor målet er at vi skal bli kjent både med hverandre og studiestedet, men også komme inn på større tema som hva det vil si å bli den globale borgeren en utenlandsstudent faktisk er.

 

Derfor legger vi opp til et 30 timers kurs i Sosialt Entreprenørskap. Her samles vi for å lære om og dele erfaringer rundt hvordan hvert enkeltmenneske kan bidra til fellesskapet. Verden trenger ildsjeler, og med vekten lagt på sosialt entreprenørskap lærer vi hvordan vi går fra tanke til handling. Idealistiske prosjekter trenger også ledelse, en klar visjon og samkjøring. Etter endt kurs vil du få utstedt et diplom, og ikke minst sitte med mer kunnskap om hvordan du kan gå frem for å skape ditt bidrag til verden.

 

I tillegg kommer ukentlige utflukter gjennom semesteret som enten knyttes til kurset i Sosialt Entreprenørskap eller generelt til stedet du studerer på. Det inkluderer alt fra besøk til kjente bedrifter eller kulturinstitusjoner, statlige eller internasjonale organisasjoner, lokale attraksjoner og sosiale sammenkomster. Med sosialt entreprenørskap som en rød tråd, er Gateways mål at hver student får en ny måte å se verden på: Full av muligheter og med plass til initiativ og skapning.