prøv college i 

 los angeles

Har du lyst til å prøve hvordan det er å studere ved et amerikansk college? Vi samarbeider med flere skoler i Los Angeles og kan hjelpe deg til å søke deg inn for ett semester eller lengre, samtidig som du er en del av fellesskapet som Gateway i Los Angeles representerer.

Linjens oppbygging

Flere agenter i Norge kan hjelpe deg å søke til skoler i LA og USA. Men de leder deg ofte til private skoler som gjerne koster dobbelt så mye eller mer enn offentlige skoler og som kanskje heller ikke er så høyt rangert. Grunnen er at disse skolene betaler provisjon til agentene. Velger du å prøve ut studier i Los Angeles og USA ved hjelp av Gateway, så hjelper vi deg inn på den skolen som er best for deg. Enten du aspirerer til UCLA, Stanford eller har lyst til å gå på community college som kanskje er den aller smarteste måten å starte og prøve ut en hvordan det er å gå på college i USA.

Du har mange muligheter og vi kan hjelpe deg uansett hvor du vil studere, men fordi vi holder til i Santa Monica så er det spesielt to alternativer vi vil anbefale. UCLA og Santa Monica College. Velger du Santa Monica College så har vi et tett samarbeid hvor de har utvklet faste program og fag. Det gjør prosessen enkel både i forhold til opptak og ikke minst lånekassen. Da den krever at du har fått bekreftet opptak på fag før du kan søke lån i lånekassen. Dette får du kun om du søker på de faste programmene vi tilbyr. Det vi også gjør er at vi stiller økonomisk garanti for alle norske studenter som blir tatt opp. En annen viktig faktor i forhold til både skolen og lånekassen.

I tillegg til undervisningen ved den skolen du velger, så har du tilbud om å følge Global Citizen programmet vårt, delta på alle sosiale aktiviteter, turer, utflukter etc.

Å søke seg inn for ett semester eller ett år er en godt gjemt hemmelighet og den smarteste måten å starte studier i USA på uten å måtte ta SAT, Toefl og andre tester.

Pris og studiefinansiering

Du velger selv om du ønsker å studere ett semester eller ett år. Prisen varierer avhengig av antall credits du tar, men du må regne med ca. $8000 per semester. Velger du å ett semester ved en lokal skole, så vil du ikke kunne delta i all undervisning og aktiviter arrangert for øvrige aktiviteter. Du får derfor en reduksjon i programavgiften på kr 15 000. Det vil si at du må betale kr 24 000 i tillegg til det det vil koste å studere ved din skole. 

 

Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 150 000 for ett semester. Du kan søke om støtte fra Lånekassen for inntil ca. kr 110 000 per semester. Dette innebærer et behov for egenfinansiering på ca. kr 40 000.

 
Hvem passer studiet for?

Dette programmet passer for deg som har lyst til å studere sammen med amerikanske og internasjonale studenter og få en smakebit av hvordan det er å være student ved et amerikansk college. 

 

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse. Noen skoler krever også dokumenterte engelsk kunnskaper og andre tester. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. mai (SMC). UCLA og andre skoler har tidligere frister så vi anbefaler at du søker til oss så tidlig som mulig, slik at vi kan hjelpe deg inn på den skolen du ønsker i tide.

Hva skjer etter studiet?

Hvis du har lyst til å fortsette med studier etter ett semester så har du muligheten for enten å fullføre en to årig associate degree og deretter en Bachelorgrad ved den skolen du går på. Du kan også søke transfer til andre skoler i USA og Norge og dermed også søke om innpass av de fagene du har tatt, slik at du ikke trenger å forlenge tiden det vil ta å fullføre en Bachelorgrad.

Program ved SMC

Film

​Har du en skuespiller, produsent, manusforfatter eller regissør i magen?

Film er en milliardindustri og i Los Angeles kan du oppleve Hollywood, se og lære om film på nært hold. I Filmproduksjonsstudiet får du grunnleggende kunnskap om ulike aspekter ved filmproduksjon, blant annet utforming av manus og digital filmproduksjon. Studiet består av History of Motion Pictures, Acting, Broadcasting Workshop, Elements of Public Speaking, Intercultural Communication som til sammen utgjør 16 Credits (tilsvarende 30 studiepoeng) 

Personlig trener

Certifisering og muligheter for jobb i USA og Norge

Treningsfysiologi, ernæring og bevegelsesteori er noen eksempler på emner som inngår i dette programmet som forbereder deg på en jobb som Personlig Trener. 

Hvis du fullfører to semestere, så får du et "Personal Trainer Certificate". Dette gir deg mulighet til å søke om Optional Practical Training, dvs. arbeidsvisum i USA for inntil ett år. Det er vanskelig å få arbeidsvisum i USA, så dette er en gylden anledning til å skaffe ettertraktet og helt unik arbeidserfaring. 

Business og entreprenørskap

Studer ett år og få arbeidstillatelse i USA

Business og entreprenørskap består av emner innen lederskap, juss, salg, regnskapsføring, bedriftsøkonomi, kommunikasjon og markedsføring. I løpet av studiet får du anledning til å besøke og bli kjent med flere ulike typer bedrifter som deler egne erfaringer om det å starte og drive en bedrift. Og har du en drøm om å starte opp i USA, gir de deg gode tips om hvordan du vil lykkes.

Hvis du fullfører to semesteret, så får du et "Business & Entreprenurship Certificate". Dette gir deg mulighet til å søke om Optional Practical Training, dvs. arbeidsvisum i USA for inntil ett år. Det er vanskelig å få arbeidsvisum i USA, så dette er en gylden anledning til å skaffe ettertraktet og helt unik arbeidserfaring. 

Please reload