økonomi og ledelse

Jorden rundt

Er du allerede i gang med eller planlegger du en utdanning innenfor økonomi og ledelse, men drømmer om å reise jorden rundt? Gateway gir muligheten til å gjøre nettopp det samtidig som du er nettstudent ved et norsk universitet/ høgskole.

Programavgift

Programavgiften for å bli Gateway- student er kr. 24 000. I tillegg må du betale for selve studiene som nettstudent ved et norsk lærested. Nedenfor finner du skoler og program vi anbefaler. Disse er godkjent for stipend og lån i lånekassen og du kan søke om inntil ca. kr 80 000 per semester i stipend og lån.

Målgruppen for dette studiet er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. 

Studiet går over to semestre. Hvis du kun ønsker å studere ett semester, så er det fullt mulig. Du vil da få 30 studiepoeng som kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.

Programavgiften for å bli Gatewaystudent er kr. 24 000. Semesteravgift til UiT på kr. 500 kommer i tillegg. Som student oppmeldt til eksamen ved et norsk universitet eller høyskole, kan du motta basisstøtte fra Lånekassen på ca. 52 000 kr. Det blir ikke gitt skolepengestøtte da Gateways program ikke er obligatorisk for å melde seg opp til eksamen.

Les mer om studiets oppbygging og eksamen på UiT sine nettsider.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er Europas nest største business school. Skolen tilbyr en rekke fag på nett. Du kan melde deg opp til hele studier eller sette sammen ett program bestående av ulike emner som passer for deg.

Som Gatewaystudent hjelper vi deg i prosessen med å søke om opptak til BI og selvfølgelig bidra med studieveileding og bidra til at du lykkes som nettbasert BI mens du er på reise jorden rundt.

Programavgiften for å bli Gatewaystudent er kr. 24 000. Semesteravgift til BI kommer i tillegg. Prisen varierer avhengig av hvilke emner du velger, men du må regne med en studieavgift på omkring kr 40 000 per semester. Som BI student kan du motta inntil kr 85 000 i lån og stipend fra Lånekassen.

Les mer om studietilbudet på BI sine nettsider. Du kan også bestille veileding og få hjelp fra BI til å finne et program som passer for deg. Chat med BI sine veiledere for å få hjelp med valg av fag og svar på spørsmål du måtte ha. Start chat.

Please reload