blogging

 Los angeles

Blogging er begynt å bli noe man kan leve av, på heltid eller ved siden av studiene. Har du lyst til å se om å blogge fra LA, Beverly Hills og Venice Beach kan være noe for deg? På denne linjen blir du bedre i engelsk skriftlig og muntlig, samtidig som du får en smakebit av hva det innebærer å jobbe med blogging og sosiale medier.

Linjens oppbygging

Programmet består av engelskundervisning og ulike emner innenfor sosiale medier. Programmet går over en periode på ca. 12 uker og gjennomføres to ganger per år. Studiestart ca. 1. september og 1. februar

 

Engelskundervisningen foregår ved ELS og følger et pensum som gjør at du kan melde deg opp til eksamen ved et universitet i Norge og dermed også få formell kompetanse som kan inngå i en Bachelorgrad hvis du ønsker det. Gode engelsk kunnskaper vil være en stor fordel i framtidige studier og karriere.

 

Ved siden av engelskundervisningen vil du ta enkelte emner ved Santa Monica College.

 

Hvilke kurser som inngår i programmet kan variere litt fra semester til semester, men her er noen eksempler på typiske kurser som kan inngå:

Blogging for fun and profit

Find out what a blog is and where blogs are found, then learn how to create your own blog. Explore how to use blogs to share information, ideas, pictures, and videos with family, friends, organizations, and customers. Discover how to use your blog to make money through affiliate programs and other methods, and how to use your blog effectively on social media sites.

How to write funny

In a hands-on workshop featuring lectures, in-class writing exercises, and supportive feedback, discover how to write a comedic piece that is part story, part essay, part dialogue, and entirely, uniquely "you". Learn all about the tools, techniques, and tricks that comedy writers use to get laughs in sitcoms, screenplays, blogs, stories for live performance, and even business presentations. You'll also make an exciting discovery: There are no limits to what can be written "funny"! Anything on your mind and in your heart can be expressed through humor. And last, but not least, we'll have lots of fun and laughs along the way.

 

Marketing with Facebook & Social Media for Beginners

Market your business using Facebook and other social media sites. Find out about proven social-media marketing techniques and tools you can use to get leads, find prospective clients, and attract people to your Facebook page and other websites. Learn how to build a Facebook page for your business, how to create content and use promotions such as coupons and contests to attract fans and followers, how to connect your website to Facebook, and much more!

I tillegg til undervisning så er det øving som gjelder. Om du ikke allerede har en blogg, så vil du opprette en. Og da blir det spennende om den slår an...

Pris og studiefinansiering

Programmet går over ett semester, ca. 12 uker og koster $2000, ca kr 16 000, i tillegg til programavgiften på kr 39 000. Medregnet kostnader til reise, opphold, lommepenger, etc. bør du budsjettere med minimum ca. kr 110 000 for ett semester. Hvis du har studiekompetanse og melder deg opp til kompetansegivende eksamen i Norge kan du søke stipend og lån i Lånekassen med inntil kr 55 000. Isåfall blir behovet for egenfinansiering ca. kr 55 000.

Hvem passer studiet for?

Alle som er interessert i å uttrykke seg og dele informasjon og opplevelser med andre og som har lyst til å se om det å ha en blogg kan være noe å livnære seg på.

Opptakskrav

Det kreves ikke studiekompetanse, men det er en fordel da det bidrar til at du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. Du må være fylt 18 år innen studiestart.

 

Søknadsfrist

For vårsemesteret er søknadsfristen 1. desember, mens du for høstsemesteret må søke innen 1. juni.

Hva skjer etter studiet?

Hvis sosiale medier i  Los Angeles gir medsmak kan vi hjelpe deg til å søke opptak til Santa Monica College, eller andre skoler som tilbyr studier innenfor sosiale medier i California, evt. kand du også vurdere andre skoler i USA eller Norge. Du vil også få et deltagerbevis fra Gateway i Los Angeles som du kan vise framtidige arbeidsgivere hvis du har lyst til å søke jobb i Norge.